วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557

ร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โดย พัน.ซบร.๒๓

ภาพถ่าย

          เมื่อ ๒๒ - ๒๓ เม.ย.๕๗ พัน.สร.๒๓ บชร.๓ นำพลทหารกองประจำการร่วมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ซึ่งจัดกิจกรรมโดย พัน.ซบร.๒๓ บชร.๓ โดยมี พล.ต.ณพล  รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.๓ เป็นประธานในพิธีเปิด ผลการแข่งขัน พัน.สร.๒๓ บชร.๓ ได้ตำแหน่ง้รองชนะเลิศและเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท ในการแข่งขันฟุตบอล ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันศุกร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2557

รดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชา

ภาพถ่าย

          เมื่อ ๑๘ เม.ย.๕๗ พัน.สร.๒๓ บชร.๓ และหน่วยขึ้นตรง บชร.๓ จัดกำลังพลพร้อมครอบครัว ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวอดีตผู้บังคับบัญชา และ ผบ.บชร.๓ พลตรี ณพล รังสรรค์สวัสดิ์  ณ อาคารเอนกประสงค์ บชร.๓ ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557

ประดับยศให้กับกำลังพลที่ได้รับยศสูงขึ้น

ภาพถ่าย

          เมื่อ ๓๑ มี.ค.๕๗ พ.อ.วศะ  กสิวัฒน์  ผบ.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ ทำพิธีประดับยศให้กับกำลังพลที่ได้รับยศสูงขึ้น จำนวน ๑ นาย คือ ส.ต.จิรยุทธ์  พรมส้มซ่า เป็น สิบโท  ณ  บก.พัน.สร.๒๓ บชร.๓  ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2557

พิธีปิดการฝึกอบรมเหล่าแพทย์ 8 สัปดาห์

ภาพถ่าย

          เมื่อ ๒๑ มี.ค.๕๗ พ.อ.วศะ  กสิวัฒน์  ผบ.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมทหารกองประจำการหลักสูตรเหล่าแพทย์ ๘ สัปดาห์ และมอบใบประกาศเกียรติคุณ  ณ ห้องสอนอบรม ร้อย.บก.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ ดูภาพทั้งหมด คลิกที่นี่

วันอังคารที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557

ตรวจมาตรฐานโรงประกอบเลี้ยง

ภาพถ่าย

          เมื่อ ๑๘ มี.ค.๕๗ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และทีมงานส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เข้าตรวจมาตรฐานโรงประกอบเลี้ยงและอาหารปลอดภัย Clean Food Good Taste ประจำปี ๒๕๕๗ ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ประดับยศให้กับกำลังพลที่ได้รับยศสูงขึ้น

ภาพถ่าย

          เมื่อ ๒๘ ก.พ.๕๖ พ.อ.วศะ  กสิวัฒน์  ผบ.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ กระทำพิธีประดับยศให้กับกำลังพลที่ได้รับยศสูงขึ้น จำนวน ๑ นาย คือ จ.ส.ต.ภัควัตร  กัลยาณมิตร เป็น จ่าสิบโท ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

รับตรวจกิจการ อศจ.ทบ.ประจำปี ๒๕๕๗

ภาพถ่าย

          เมื่อ ๒๗ ก.พ.๕๗ พัน.สร.๒๓ บชร.๓ นำกำลังพลประเภทพลทหารเข้าซักซ้อมการสวดมนต์ พร้อมสวดมนต์ และรับตรวจการจัดโต๊ะหมู่บูชาของหน่วย ในการตรวจกิจการ อศจ.ทบ.ประจำปี ๒๕๕๗ ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

ภาพถ่าย
           เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ.๕๗  พัน.สร.๒๓ บชร.๓ ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพลในหน่วย ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑    ดูภาพทั้งหมด คลิกที่นี่

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

รับการทดสอบ อจย.ประจำปีงบประมาณ 2557

ภาพถ่าย

          เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ.๕๗  พัน.สร.๒๓ บชร.๓ รับการทดสอบ อจย.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จากคณะผู้แทนหน่วยจาก ทบ.(ยก.ทบ. , กพ.ทบ. , กบ.ทบ. , ยศ.ทบ. และ พบ.) ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

กิจกรรมวันมาฆบูชา

ภาพถ่าย

          เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ.๕๗  พัน.สร.๒๓ บชร.๓ จัดกำลังพลและครอบครัวร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ ลานธรรมค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยมี ผบ.บชร.๓ เป็นประธานในพิธี ดูภาพทั้งหมด [กล้อง ส.ท.ฉัตรชัย  รอศรี] [กล้อง จ.ส.อ.ทัชพล  คนซื่อ]